Familie behandling på et misbrugscenter – for børnenes skyld

28 oktober 2019 Astrid Pedersen
Familie behandling på et misbrugscenter - for børnenes skyld

Når en familie rammes af misbrug, kan det påvirke dennes sammenhængskraft. Dynamikken i familien vil uvægerligt blive drejet i en negativ retning, når et af dens medlemmer begynder at udvise den typiske misbruger adfærd. Er det din kæreste eller din ægtefælle, som har rodet sig ud i et misbrug af eksempelvis alkohol eller receptpligtig medicin, vil du typisk opleve, at vedkommende trækker sig tilbage fra sine hjemlige pligter, og bliver fraværende rent mentalt.

En misbruger vil typisk udvikle en ændring af sin personlighed. Dette hænger sammen med, at det er utroligt opslidende at pleje en afhængighed, og samtidig skulle holde det skjult for omverdenen. Dertil kommer, at man som misbruger gerne bliver mere selvoptaget, og ikke ser, hvor stor en skade man gør på sine nære omgivelser – som for eksempel venner og familie. Det bliver vanskeligt at passe et job og at være der for sine børn. Og som ægtefælle eller kæreste til en misbrugsramt person vil du typisk opleve en følelse af blandet afmagt og sorg over at miste en person, som du elsker.

Få professionel hjælp inden det er for sent

Mange misbrugsramte familier går hvert eneste år i opløsning med begrundelse i en af forældrenes afhængighed af alkohol, spil, sex eller receptpligtig medicin. Den pårørende til den misbrugsramte vil som regel tage initiativet til skilsmisse eller samlivs ophør for at beskytte børnene, og fordi han eller hun bliver mentalt slidt op af konstant at skulle være den, der holder sammen på familien. Men så vidt behøver det ikke at komme, hvis du som pårørende i tide sørger for at få professionel hjælp til hele familien.

Behandlingscenter Stien er et dansk center til behandling af misbrug, som tilbyder såvel afvænning og misbrugsbehandling som sideløbende familie forløb. Her kan hele familien få den hjælp, som er nødvendig for at klinke skårene og komme videre i en tilværelse som ikke misbrugsramt familie. Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Flere Nyheder