Har du brug for hjælp til en erstatningssag?

21 september 2016 Kenneth Kristensen

Bliver man involveret i en færdselsulykke og pådrager sig en skade, så har man i langt de fleste situationer krav på erstatning. Det kan dog være ekstremt krævende at skulle føre sin erstatningssag overfor sit forsikringsselskab, specielt hvis man også skal koncentrere sig sig eget helbred og måske også sin families helbred. Forsikringsselskaber har fokus på at komme til at betale så lidt som muligt, og derfor er det vigtigt, at du har tilknyttet en person, der udelukkende har fokus på at optimere ud fra din vinkel.

Via http://hviidadvokater.dk/ kan du kontakte Hviid advokater for at få en vurdering af din mulige erstatningssag. Hviid advokater har kontorer i alle de store danske byer heriblandt Aarhus. Dermed har de alle steder advokater med specifik viden om de lokale omstændigher, der gør sig gældende i dit lokalområde. Erstatningsadvokaterne hos Hviid er super erfarne, og kan tage hånd om din sag og hjælpe dig videre, så du trygt kan fokusere 100 procent på at komme dig oven på ulykken. Hos Hviid advokater er de specialister i at behandle sager med personskade opstået ved et trafikuheld, og kan altså hjælpe dig uanset hvor i landet, du bor.

Også piskesmældsskader

Piskesmæld er en af de hyppigste skader efter et trafikuheld. Sundhedsstyrelsen vurderer, at der sker mellem 4.000 og 5.000 piskesmældsskader om året. Dette område er de super specialister i hos Hviid advokater. En piskesmældsskade er ikke mulig at se på et røntgen eller en scanning. Derfor afhænger din erstatningssag af, at du kan bevise årssagssammenhængen mellem skaden og de indtrufne bivirkninger. Og dette kan være kompliceret for følgerne efter et piskesmæld er individuelle, og der kan stadig være tale om en piskesmældsskade, selvom du ikke har oplevet de normale synptoner i høj grad. Men her ved de hos Hviid advokater, hvad der skal til.

Flere muligheder hos Hviid

Generelt er de hos Hviid advokater med deres kontorer dedikerede til at løse din juridiske opgaver. Og her afstemmes åbent og ærligt forventningerne til både pris, resultat og tidshorisont. Advokaterne hos Hviis har alle et eller flere sagsområder, hvor de er højt specialiseret. Dermed kan du altid blive henvist til en advokat, der er specialist inden for netop dette område, hvor du har behov for advokatrådgivning. Hviid advokater kombinerer de juridiske problemstillinger med praktiske løsninger, og har altid fokus på at være grundige, tilgængelige og så arbejdes der hurtigt med kundernes behov i centrum. Dette også når der tale om hastesager.

Flere Nyheder