Hvornår skal jeg opdatere mit skøde?

08 august 2019 Astrid Pedersen
Hvornår skal jeg opdatere mit skøde?

Et skøde skal opdateres i det øjeblik en bolig skifter hænder, eller ejerforholdene i det hele taget ændrer sig. Dette betyder, at det ikke udelukkende er i forbindelse med køb og salg af bolig, at oplysningerne i det til boligen hørende skøde skal ændres.

Skødet skal også opdateres med de rette informationer, når boligen skifter hænder ved overdragelse. Det kan for eksempel være i forbindelse med et dødsfald, ved forældre køb, eller når et par flytter fra hinanden og den ene part skal blive i boligen. Dette er vigtigt at have for øje, af samme grund som det er essentielt at opdatere skødet når du overtager din nyindkøbte bolig.

Hvorfor er det vigtigt med et opdateret skøde?

Måske tænker du, at købsaftalen så rigeligt opfylder kravene til dokumentation for dit retmæssige ejerskab over din nye bolig. Og det gør den for så vidt også, når det gælder om den indbyrdes kontraktlige aftale mellem dig som køber og forrige ejer som sælger. Men skødet er vigtig dokumentation af den helt centrale årsag, at hvor en købsaftale kun eksisterer mellem parterne i en bolighandel, er skødet offentligt tilgængeligt via det elektroniske register kaldet Tingbogen.

Alle med internet adgang kan slå en bolig op i Tingbogen for at tjekke, om vedkommende, som udgiver sig for at være ejer af huset eller af lejligheden, rent faktisk også er det. Dette betyder, at hvis det stadig er sælger, som står opført som ejer, vil han eller hun kunne drage uretmæssig fordel heraf – for eksempel ved at bruge boligen som sikkerhed for et lån eller – hvis vedkommende er rigtig fræk – sælge den igen til anden side.

Få den rette hjælp til dit skøde fra en boligadvokat

Derfor er det fornuftigt at sikre sig, at skødet er udfærdiget på reglementeret vis, så det figurerer korrekt i Tingbogen. Du kan få hjælp fra dygtige boligadvokater på https://eboligadvokat.dk/skoede/ 

Flere Nyheder